Pal go sześć oznacza sytuację bądź osobę, które nie mają większego znaczenia dla dalszego postępowania.

Definicja – co to znaczy pal go sześć

Zwrot pal go sześć jest używany względem sytuacji, osób, wydarzeń, które nie mają większego znaczenia i wobec tego nie należy się nimi przejmować.
Zwykle sformułowanie to wypowiadane jest z nonszalancją w głosie i machnięciem ręki, co a dodatkowo podkreślić całkowity brak przywiązania do pozornie trudnej sytuacji, wydarzenia lub osoby.


Przykłady użycia określenia pal go sześć

  • – Dzwoniłeś do taty?
    – A pal go sześć. Niech to on mnie najpierw przeprosi.
  • – Mamy wykład za pięć minut. Nie ma szans, żebyśmy zdążyli.
    Pal go sześć. I tak nie sprawdzają obecności.

Pal go sześć – analiza i ciekawostki

Prof. Jan Miodek w wywiadzie z dnia 23 sierpnia 211 r. dla Gazety Wrocławskiej wyjaśnia, że pal go sześć oznacza tyle, co mniejsza o to, wszystko jedno. Zwrot ten miał być pierwotnie kierowany przez oprawcę do kata, przypalającego skazańca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Słysząc takie polecenie, musiał przypalić osobę torturowaną wskazaną ilość razy. W tym więc wypadku – sześć razy. Ponieważ przypalanie było wyjątkowo brutalną formą znęcania się, zwykle skazaniec przed omdleniem z bólu, wytrzymywał dwa do trzech przyłożeń metalowego pręta. Kiedy kat słyszał polecenie pal go sześć wiedział, że nie musi się już przejmować skazańcem, gdyż ten niechybnie zemdleje lub skona w męczarniach.