Jprd to skrót od „ja pier*olę”

Definicja – co to znaczy jprd

Jprd to w języku potocznym skrót od ja pierdolę. Jest to wulgarny zwrot, używany najczęściej do wyrażenia swojej frustracji, złości, zaskoczenia lub zdenerwowania. Często stosowanych w krótkich wiadomościach tekstowych.


Przykłady użycia określenia jprd

  • – Koniec przerwy, wracamy do pracy.
    Jprd, nawet nie zdążyłem dojeść śniadania.
  • – Masz te dokumenty o które Cię wczoraj prosiłem?
    – Stary sorry, ale jprd zapomniałem.