Określenie pipidówa posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Pipidówa to miasto okryte niesławą.

2. Pipidówa to mała wieś.

Definicja – co to znaczy pipidówa

1. Pipidówą nazywa się potocznie miasto, które nie cieszy się dobrą sławą. Zwykle przyczyną tego jest wysoka przestępczość, bezrobocie bądź duże zaniedbanie infrastruktury.
2. Pipidówa to także wieś o niedużej liczbie mieszkańców. Zwykle panuje w niej wysoki poziom bezrobocia, a ludzie uzależnieni są od pomocy społecznej. Trudność w znalezieniu pracy potęguje brak komunikacji podmiejskiej i duże oddalenie od większych miast.


Przykłady użycia określenia pipidówa

  • – Gdzie ty teraz mieszkasz?
    – W tej samej pipidówie, co kiedyś.
  • – Skąd dokładnie pochodzisz?
    – Z takiej pipidówy na Podkarpaciu. Szkoda gadać.