Petować oznacza szybki marsz lub bieg.

Definicja – co to znaczy petować

Petować oznacza przemieszczać się szybkim krokiem do celu. Zwykle jest to energiczny marsz, wymuszony pośpiechem. Jeśli jednak osoba petująca jest bardzo spóźniona, wówczas może nawet biec.


Przykłady użycia określenia petować

  • – Za 5 minut odjeżdża nasz pociąg.
    – Musimy petować, bo nie zdążymy.
  • – Anka nie zabrała ze sobą śniadania do szkoły.
    Petuj. Może ją jeszcze złapiesz na przystanku.