Kaziu nie pij tego oznacza to samo, co: „odpuść”.

Definicja – co to znaczy Kaziu nie pij tego

Jeśli chcemy zniechęcić kogoś do zrobienia czegoś głupiego, lub niewartego zaangażowania, możemy powiedzieć: Kaziu, nie pij tego. Oznacza to samo, co odpuść, nie ma sensu.


Przykłady użycia określenia Kaziu nie pij tego

  • – Podbiję dzisiaj do tej Kaśki, uda mi się!
    Kaziu, nie pij tego, to głupia sucz, dostaniesz kosza.
  • – Zrobię te zadania dla chętnych. Może postawi mi lepszą ocenę.
    Kaziu, nie pij tego. Ona cię po prostu nie lubi, nie doceni tego.