Określenie penga posiada dwa zbliżone znaczenia slangowe:

1. Gotówka lub pieniądze

2. Również drobne monety, drobniaki

Definicja – co to znaczy penga

1. Zapożyczenie z języków duńskiego i norweskiego, oznaczające: gotówka, pieniądze.
2. W slangu młodzieżowym penga to również drobne monety, drobniaki.


Przykłady użycia określenia penga

  • Nie starczy mi pengi nawet na piwo.
  • – Może pójdziemy na lody?
    – Nie mam przy sobie pengi.