Słowo okresówka posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Zasiłek z Pomocy Społecznej

2. W slangu ulicznym: „chwilowy” związek

Definicja – co to znaczy okresówka

1. Okresówką nazywa się zasiłek okresowy przyznawany przez Pomoc Społeczną osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, ze względu na okoliczności, takie jak choroba, nagła niepełnosprawność itp. W celu otrzymania zasiłku trzeba jednak spełniać pewne warunki.
2. Slang uliczny znalazł inne zastosowanie dla słowa okresówka. Mianem tym nazywa się związek na chwilę, który planujemy szybko zakończyć, gdy tylko nadarzy się okazja.


Przykłady użycia określenia okresówka

  • – No i co ty teraz zrobisz, bez grosza jesteś.
    – Nie wiem, pójdę do gminy, należy się mi chyba jakaś okresówka, pożyczę też coś od matki.
  • – No i stary, usidliła cię Magda, zaraz cię pod pantofel weźmie.
    – Nie będzie miała okazji, to tylko okresówka, pobujam się z nią jeszcze chwilę i spławię.