Pelikany jest powszechnie stosowanym przez młodzież określeniem grupy osób, która w sposób bezkrytyczny wierzy w to, co słyszy z ust innych ludzi.

Definicja – co to znaczy pelikany

Pelikany to nic innego jak osoby, które traktują jak pewnik nawet najbardziej niewiarygodne wypowiedzi. Ich łatwowierność sprawia, że często są prowokowane, by śmiać się z ich naiwności i bezkrytycznej wiary w to, co słyszą.


Przykłady użycia określenia pelikany

  • – Serio starzy uwierzyli ci, że ta kasa potrzeba ci jest na pomoce naukowe?
    – To są takie pelikany, że szkoda gadać.
  • – Słyszałem, że okradli twoich dziadków?
    – Niestety. Sami są sobie winni. Te pelikany łykną wszystkie historyjki o biednych dzieciach i zbiórkach na szpitale.