Pętobus jest potoczną nazwą furgonetki policyjnej.

Definicja – co to znaczy pętobus

Pętobusem młodzież zwykła nazywać policyjną furgonetkę. Jest to niewulgarny odpowiednik równie popularnego określenia: su*a.
Pęto jest nazwą krążka kiełbasy, jednak młodzież zwykła mówić w ten sposób także o męskim penisie. Pojawienie się słowa pęto w nazwie pętobus ma więc sugerować negatywny stosunek ludzi młodych do służb mundurowych, w tym przede wszystkim do policji.


Przykłady użycia określenia pętobus

  • – Czemu chcesz już uciekać z manifestacji?
    – Bo słychać, że pętobus jedzie. Nie chcę wylądować na komisariacie.
  • – Pan pozwoli z nami.
    – Spadaj! Nie wsiądę z wami do pętobusa!