U Paździocha w języku potocznym oznacza bazar lub targowisko miejskie.

Definicja – co to znaczy u Paździocha

U Paździocha jest żartobliwym i nieco prześmiewczym synonimem słowa bazar. Najczęściej stosowane jest do wyjaśnienia rozmówcy, gdzie zostały zakupione ubrania bądź dodatki do nich.


Przykłady użycia określenia u Paździocha

  • – Gdzie kupiłaś tę torebkę?
    U Paździocha.
  • – Co robisz w sobotę rano?
    – Idę kupić bluzkę i spodnie u Paździocha.

U Paździocha – analiza i ciekawostki

Sformułowanie to wywodzi się od nazwiska Paździoch – jednego z bohaterów serialu Świat według Kiepskich emitowanego na antenie telewizji Polsat. Zawodowo zajmował się on sprzedażą damskiej bielizny na miejskim targowisku.