Peklaż to inaczej impreza, melanż.

Definicja – co to znaczy peklaż

Mianem peklażu określa się imprezę, melanż, na którym nie brak alkoholu, tytoniu, a niekiedy marihuany.
Swoje znaczenie słowo to wzięło od określenia pekla, odnoszącego się do szklanej lufki, służącej do palenia tytoniu lub suszu konopnego.


Przykłady użycia określenia peklaż

  • – Chyba wyjątkowy weekend mi się szykuje.
    – U mnie jak zwykle peklaż od wieczora do rana.
  • – Idź do sąsiadów z góry i powiedz, żeby się uciszyli. Jest 2 w nocy.
    – Pisali ogłoszenie, że będzie peklaż. Nie chcę im robić problemów.