Uśmiech bombelka jest wyrażeniem oznaczającym uśmiech niemowlęcia, traktowany przez wiele młodych matek, jako rodzaj waluty.

Definicja – co to znaczy uśmiech bombelka

Uśmiech bombelka jest pogardliwym i mocno ironicznym określeniem uśmiechu niemowlęcia. Sformułowanie to powstało na gruncie obserwowanej roszczeniowości niektórych młodych matek, których zdaniem satysfakcja na twarzy ich dziecka powinna być powszechnie uznawaną formą płatności.
Błędny zapisu sformułowania uśmiech bombelka to nie efekt celowego zabiegu, lecz skutek utrwalenia takiej pisowni w Internecie przez stereotypowe, niewykształcone młode matki.
Zwykle sformułowania tego używa się, by podkreślić roszczeniowość rodzica, który gloryfikuje swoje poświęcenie dla dzieci, nie zaś w celu obrażenia samego niemowlęcia.


Przykłady użycia określenia uśmiech bombelka

  • – Jeśli chcesz, to mogę odsprzedać ci za przysłowiową czekoladę ubranka po moim dziecku.
    – A uśmiech mojego bombelka nie wystarczy?
  • – Przepraszam, czy przepuści mnie pan w kolejce. Jestem z małym dzieckiem.
    – Nie naciągnie mnie pani na uśmiech bombelka.