Określenie pekiel posiada trzy różne znaczenia slangowe:

1. Pekiel jest potoczną nazwą pieniędzy.

2. Pekiel oznacza w środowisku narkomanów amfetaminę.

3. Pekiel jest młodzieżowym określeniem stosunku seksualnego.

Definicja – co to znaczy pekiel

1. W mowie potocznej pekiel oznacza pieniądze. Nie ma przy tym znaczenia czy mają one postać monet, czy bilonu – słowo to odnosi się do każdej postaci mamony. To znaczenie słowa pekiel spopularyzowali poznańscy hip-hopowcy.
2. Określenie pekiel jest również stosowane w odniesieniu do amfetaminy. Narkotyk ten nazywają w ten sposób głównie narkomani. Niekiedy nazwa pekiel jest również przypisywana mefedronowi.
3. Pekiel to nic innego jak stosunek seksualny dwojga ludzi. Może on odbywać się w parze heteroseksualnej bądź homoseksualnej.


Przykłady użycia określenia pekiel

  • – Co ty taki obdarty chodzisz?
    Pekiel się skończył, to i na ciuchy nowe nie mam.
  • – Co ty tam znowu wciągasz?
    Pekiel. Chcesz spróbować?
  • – Jakie masz plany na wieczór?
    – Ostry pekiel z dziewczyną. Coś mi się w końcu od życia należy.