Słowo chata posiada dwa różne znaczenia:

1. Slangowo: miejsce zamieszkania.

2. Znaczenie klasyczne: dom wiejski, najczęściej drewniany.

Definicja – co to znaczy chata

1. Slangowe określenie domu lub mieszkania będącego aktualnym miejscem zamieszkania.
2. Chata to wiejski drewniany budynek mieszkalny, współcześnie będący już rzadkością w Polsce. Chata, zwana też często chałupą, składała się najczęściej z jednej lub kilku izb, dach pokryty był strzechą lub gontem, a ściany budowano z drewnianych belek.


Przykład użycia słowa chata

  • – Dobra, wystarczy mi już na dzisiaj, spadam do siebie na chatę, jak coś to możecie wbijać.