Paszoł jest słowem stosowanym w celu przepędzenia kogoś.

Definicja – co to znaczy paszoł

Słowo paszoł wywodzi się od rosyjskiego słowa (ros. Пошёл!) oznaczającego polecenie: poszedł. Ma na celu zmuszenie kogoś do odejścia, gdy jego obecność nie jest mile widziana.
Zwykle słowo to jest wypowiadane w złości; niekiedy dołącza się również won o równie rosyjskojęzycznych korzeniach. Zwrot paszoł won brzmi wówczas bardziej stanowczo.


Przykłady użycia określenia paszoł

  • – Mogę się do wa przysiąść?
    Paszoł!
  • – Pogadajmy o tym, co się wczoraj wydarzyło. Chciałam przeprosić!
    Paszoł! Nie chcę cię znać!