Wachówka to określenie wódki w litrowej butelce.

Definicja – co to znaczy wachówka

Słowo wachówka to potoczne określenie wódki w litrowej butelce. Zwrot ten pochodzi od znanego, wrocławskiego mężczyzny, który miał skłonności do nadużywania alkoholu, dodatkowo nie grzeszył urodą i nie zachwycał urokiem osobistym.


Przykłady użycia określenia wachówka

  • – Idziesz do sklepu?
    – Tak.
    – Kup wachówkę wyborowej.
  • – Pijemy coś dzisiaj?
    – Może wachówkę czystej.