Targać Adolfa to potoczne określenie na masturbację u mężczyzn.

Definicja – co to znaczy targać Adolfa

Targać Adolfa oznacza masturbować się. Jest to wyrażenie o humorystycznym zabarwieniu. Stosowane w kontekście mężczyzn.


Przykłady użycia określenia targać Adolfa

  • – Jak często targasz Adolfa?
    – Odkąd mam dziewczynę, bardzo rzadko.
  • – Co on tak długo robi w tej łazience?
    – Pewnie targa Adolfa.