Parówa to słówko o wielu znaczeniach w języku potocznym:

1. Parówa jest potocznym określeniem penisa.

2. Parówa oznacza w gwarze więziennej najniższej rangi osadzonego.

3. Parówa to synonim skwaru.

4. Parówa to określenie obraźliwe pełniące funkcję ciętej riposty.

Definicja – co to znaczy parówa

1. Parówą nazywa się często męski penis. Skojarzenie z wyrobem wędliniarskim ma budzić obły kształt prącia oraz jego różowy kolor.
2. Parówa to także alternatywne określenie cwela. W społeczności więziennej jest to najniższej rangi osadzony. Traktowany jest on jako popychadło, nie ma prawa jeść i rozmawiać z innymi więźniami, a także wykorzystywany jest seksualnie wbrew swojej woli. Zwykle parówą zostaje osoba, którą skazano za kompromitujące ją przestępstwo np. kradzież roweru. Niekiedy można zostać również zdegradowanym do tego poziomu, nie przestrzegając więziennych zasad np. spożywając posiłek przy otwartym klozecie.
3. Parówa to bardzo popularne określenie upalnej pogody, połączonej z dużą wilgotnością powietrza. Zwykle ma to miejsce tuż przed nadejściem burzy.
4. Parówa jest także epitetem kierowanym w trakcie kłótni w stronę oponenta. Ma za zadanie uciąć dyskusję i jednocześnie obrazić przeciwnika w tak dosadny sposób, by zaniechał dalszych prowokacji słownych.


Przykłady użycia określenia parówa

  • – Ubieraj gacie! Gdzie mi tu z pindolem po pokoju łazisz.
    – Drzesz japę, jakbyś nigdy parówy nie widział.
  • – Koledzy, chciałbym się położyć.
    – Stój parówo i czekaj, aż ci łaskawie pozwolimy.
  • – Chyba burza idzie.
    – I to pewnie jakaś tęga. Takiej parówy dawno nie było.