Pełna dzida oznacza najszybszą możliwą prędkość, jaką chce się osiągnąć albo jaką dany pojazd ma techniczną możliwość osiągnąć.

Definicja – co to znaczy pełna dzida

Sformułowanie pełna dzida jest stosowane w celu zmobilizowania kogoś do natychmiastowego zwiększenia prędkości. Ma to miejsce zwykle podczas jazdy samochodem (rzadziej motorem lub rowerem), chcąc uciec przed kimś lub wręcz odwrotnie – kogoś dogonić.
Zwrot ten bywa również stosowany podczas pośpiechu, jaki towarzyszy opóźnieniom powstającym na drodze do celu np. w czasie jazdy na lotnisko.


Przykłady użycia określenia pełna dzida

  • – Widziałaś, która jest godzina?
    – Siadaj szybko do auta. Pełna dzida i zaraz będziemy na dworcu.
  • – Czemu dajesz mi kluczyki? Ja mam prowadzić?
    – Nie gadaj tyle. Pełna dzida, zanim stary się skapnie, że wzięliśmy auto bez pytania.