Pałkarz jest potocznym określeniem policjanta na służbie.

Definicja – co to znaczy pałkarz

W mowie potocznej młodzieży określenie pałkarz wzięło swoje znaczenie od pałki policyjnej, będącej środkiem przymusu bezpośredniego. Skojarzenie to jest nacechowane negatywnie i ma nieco żartobliwy charakter, względem policjantów, którzy muszą sięgać po pełne przemocy środki, by podkreślić swój autorytet.


Przykłady użycia określenia pałkarz

  • – Zwolnij!
    – Luz, widzę tego pałkarza.
  • – Znowu mandat ci wlepili za złe parkowanie?
    – No bo ten rudy pałkarz się na mnie uwziął i tyle.