Civic jest określeniem marihuany.

Definicja – co to znaczy civic

Civic w mowie młodzieżowej oznacza marihuanę lub samego skręta. Słowo lokalne i rzadko stosowane.


Przykłady użycia określenia civic

  • – Skręcisz civica?
    – Jasne, tylko podrzuć bletki.
  • – Co za dzień, od rana nie mogę zmontować civica
    – Mi zostały ze trzy giety, to ci odsprzedam jak chcesz.