Spitalaj, czyli mniej wulgarna wersja spier*alaj.

Definicja – co to znaczy spitalaj

Mówimy spitalaj zamiast spier*alaj, gdy nie chcemy być wulgarni lub odganiamy kogoś w miejscu publicznym/w towarzyskie.


Przykłady użycia określenia spitalaj

  • – Dasz 20 groszy na browarka?
    Spitalaj pan.
  • – Dzień dobry, czy mogę zająć chwilę.
    – Nie, dziękuję. Spieszymy się.
    – Ale my ratujemy pszczoły…
    Spitalaj ze swoimi pszczołami!