Palić za sobą mosty jest powszechnie stosowanym frazeologizmem oznaczającym uniemożliwienie powrotu do wcześniej zawiązanych relacji.

Definicja – co to znaczy palić za sobą mosty

Zwrot palić za sobą mosty stosowany jest zarówno na gruncie mowy ojczystej, jak i w języku angielskim czy francuskim. Odnosi się on do sytuacji i decyzji, w których następstwie, niemożliwy jest powrót do wczesnej zbudowanych relacji z ludźmi.


Przykłady użycia określenia palić za sobą mosty

  • – Jeśli teraz wyjdziesz, nigdy już nie wracaj!
    – Trzeba wiedzieć, kiedy spalić za sobą mosty.
  • – Wyzwałam moją szefową od wariatek i rzuciłam papierami na jej stół.
    – Wiesz, że przez to całkowicie spaliłaś za sobą mosty. Nie masz już powrotu do dawnego życia.