Słowo uszokopter może oznaczać w slangu dwa różne typy osób:

1. Uszokopter jest potocznym określeniem osoby, która donosi.

2. Uszokopter to żartobliwe określenie osoby o dużych, odstających uszach.

Definicja – co to znaczy uszokopter

1. Uszokopterem określa się osobę, która ma naturę plotkarza i wszelkie zasłyszane informacje przekazuje dalej. Jeśli treści rozmów mogą przynieść jej korzyść, nie waha się donieść na ten temat odpowiednim osobom bądź służbom. Uszokopter przekazuje zasłyszane wiadomości, chcąc zyskać poklask albo komuś się przypodobać.
2. Nazwa uszokopter przypisywana jest także osobom o dużych, odstających uszach, które nadają twarzy wyjątkowo zabawny wygląd.


Przykłady użycia określenia uszokopter

  • – A ty dokąd już lecisz uszokopterze?
    – Chcieliście iść na wagary. Wszystko powiem pani dyrektor.
  • – Jakiś przeciąg jest w tej klasie.
    – Może uszokopter się poruszył w ławce.