Szamboryj to osoba o cuchnącym oddechu.

Definicja – co to znaczy szamboryj

Szamboryj to pogardliwe określenie osoby o nieprzyjemnym zapachu z ust, niedbającej o higienę zębów.


Przykłady użycia określenia szamboryj

  • Umyj zęby, nie bądź szamboryjem.
  • Szamboryj jeden chciał mnie pocałować, nie mył zębów chyba z kilka miesięcy.