Niezbyt uprzejme zasugerowanie osobie z którą rozmawiamy, żeby się odczepiła lub odmowa spełnienia jej prośby (zwroty podobne to „goń się” i „wal się”).