Jeździć po bandzie to przekraczać swoim zachowaniem przyjęte granice.

Definicja – co to znaczy jeździć po bandzie

Jeździć po bandzie to bardzo znane potoczne wyrażenie, które oznacza zachowywać się w sposób nader przesadny; przekraczać przyjęte granice w kontekście norm społecznych czy taktu. Inaczej: przeciągnąć strunę, przegiąć pałę itd.


Przykłady użycia określenia jeździć po bandzie

  • – Widzieliście ten filmik z wczorajszej imprezy?
    – Jak Marcinek nawalony, zaczął przystawiać się do mamy Kaśki?
    – No! Mocno pojechał po bandzie!
  • – A twoja stara wiąże buty na rzepy!
    – Mordo, pojechałeś po bandzie! Moja matka zmarła rok temu na raka…