Pacjent to słowo o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Pacjent oznacza osobę zachowującą się w sposób sugerujący utratę kontroli nad własnym umysłem.

2. Pacjent to potoczne określenie osoby przemądrzałej.

Definicja – co to znaczy pacjent

1. Określenie pacjent jest stosowane zamienne z gamoń, idiota i dureń. Odnosi się do osoby, której zachowanie wywołuje śmiech pełen politowania i kpiny. Zwykle ma to miejsce w sytuacjach stresujących, gdy wypowiedzi i ruchy pacjenta stają się chaotyczne, sugerując utratę przez niego rozumu.
2. Sformułowanie pacjent bywa również stosowane względem osoby, która wypowiada się na każdy temat, choć ma znikomą wiedzę w dziedzinie, w której zabiera głos – jest przemądrzała.


Przykłady użycia określenia pacjent

  • – Dobrze, że ten koleś już sobie poszedł. Nie mogłam znieść jego pitolenia.
    – Niezły z niego pacjent.
  • – Nigdy więcej nie zapraszaj Bartka. On bez przerwy pierdzi!
    – Gdybym wcześniej wiedziała, że z niego taki pacjent, to bym go za próg nie wpuściła.