Ziutek to inaczej: mężczyzna

Definicja – co to znaczy ziutek

Ziutkiem młodzież zwykła nazywać mężczyznę, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy profesję. Jest to alternatywna wersja dla określenia: facet.


Przykłady użycia określenia ziutek

  • – Z kim tak dugo gadałaś przez telefon?
    – Jakiś ziutek od operatora komórkowego ankietę ze mną przeprowadzał.
  • – Zapraszam cię na moje wesele w maju.
    – Mogę przyjść z moim ziutkiem?