Lolek oznacza skręta z marihuaną.

Definicja – co to znaczy lolek

Lolek to popularnie używana forma określania marihuany zawiniętej w bletkę. Najczęściej stosowane sformułowanie obok jointa.


Przykłady użycia słowa lolek

  • – Palimy dzisiaj z lufki?
    – Coś ty, kupiłem bletki i robimy lolki.
  • – Kręcę lolka, skręcić Ci też?
    – Wiesz co, ja mam swoją lufkę i jakoś zawsze wolałem jarać z niej.