Chłodem nachodzi znaczy robi się zimno

Definicja – co to znaczy chłodem nachodzi

Chłodem nachodzi oznacza, że przeczuwamy, że nadchodzi zimna pogoda. Chłodem nachodzi to slangowe określenie, jednakże ma też bardzo miły, staropolski wydźwięk.


Przykłady użycia określenia chłodem nachodzi

  • – Dobra zwijamy, chłodem nachodzi.
  • – Weź kurtkę rycerzu bo chłodem nachodzi!