OG to akronim od ang. „original gangsta”, oznaczające kogoś, kto jest naprawdę groźny, z kim nie ma żartów.

Definicja – co to znaczy OG

OG to skrótowiec od angielskiego wyrażenia original gangstaoryginalny gangster. Akronim ten jest stosowany wobec kogoś, kto może stanowić realne zagrożenie, kto naprawdę zachowuje się jak gangster bądź tak wygląda. OG powstało wśród subkultury raperów w USA, a w wyniku zjawiska amerykanizacji kultury spopularyzowało się także w polskim języku młodzieżowym. Niekiedy OG używane jest ironicznie w stosunku do osoby, która pozoruje bycie gangsterem, czerpie wzorce ze świata przestępczego, ale wychodzi to jej nieudolnie i śmiesznie.


Przykłady użycia określenia OG

  • – Nie fikaj! Znam Karola! To prawdziwy OG.
  • – Stary, dawno cię nie widziałem. Ale z ciebie OG!
    – No jaha!
  • – Niuniek myśli, że jak włoży szerokie spodnie i za dużą bluzę to zyska szacun u ziomeczków.
    – Ta, taki z niego OG jak z koziej dupy trąba.