O w pytę jeżozwierza to wyraz głębokiego poruszenia i wzbudzenia sytuacją.

Definicja – co to znaczy o w pytę jeżozwierza

Zwrot o w pytę jeżozwierza możemy użyć w sytuacji, gdy jesteśmy głęboko poruszeni sytuacją, ale nie chcemy używać wulgaryzmów.


Przykłady użycia określenia o w pytę jeżozwierza

  • – Jak tam, nauczony na biologię?
    O w pytę jeżozwierza, a to dzisiaj?
  • O w pytę jeżozwierza, obczaj jaka fura jedzie!
    – No nieźle, Lambo Aventador.