SB to skrót od Służby Bezpieczeństwa, Starych Bałut i siebie, inaczej konfident.

Definicja – co to znaczy SB

SB to przede wszystkim skrót od Służby Bezpieczeństwa, która działa w PRL-u. Jednak SB ma też wiele innych definicji, a jedna z nich oznacza Stare Bałuty, czyli osiedle administracyjne w Łodzi. SB to również skrót internetowy od wyrazu siebie. Można się również spotkać z określeniem, gdzie SB to inaczej konfident, czyli osoba, która kabluje.


Przykłady użycia akronimu SB

  • – Siostrze kupiłaś te kolczyki?
    – Nie, SB.
  • – Ktoś doniósł starej, że uwagę dostałem do dziennika.
    – Młodszy braciak cię sypnął!
    – Pier***lony SB!
    – No to prawda. Mały konfident!