Dżos to inne określenie losu, przeznaczenia.

Definicja – co to znaczy dżos

Niektóre osoby mają tendencje do anglizowania różnych słów. Dżos to inaczej los, przeznaczenie.


Przykłady użycia określenia dżos

  • – I co, znowu samochód ci się zepsuł?
    – Daj spokój, parszywy dżos
  • – Jutro znowu musimy wstawać o 5?
    – No niestety tak, taki nasz dżos