No raczej to zwrot służący wyrażeniu akceptacji argumentów czyjejś wypowiedzi.

Definicja – co to znaczy no raczej

Sformułowania no raczej młodzież używa, by wyrazić aprobatę dla czyjejś wypowiedzi. Pełni funkcję analogiczną jak: oczywiście, tak.


Przykłady użycia określenia no raczej

  • – Też chcesz hamburgera?
    No raczej?
  • – Wybierasz się z nami pod namioty w lipcu?
    No raczej.