Wyrażenie fuczeć posiada w mowie potocznej dwa różne znaczenia:

1. Stroić fochy, obrażać się

2. Oddychać przez nos

Definicja – co to znaczy fuczeć

1. W pierwszym znaczeniu fuczeć to stroić fochy, obrażać się na kogoś.
2. W drugim znaczeniu fuczeć tłumaczyć można jako oddychać przez nos, głośno oddychać.


Przykłady użycia słowa fuczeć

  • Co tu na mnie fuczysz? Przecież nie zrobiłem ci nic złego, ogarnij się.
  • Nie fucz już tak, może dam ci chusteczki i oczyścisz sobie nos?