Diskacze to inaczej piosenki z gatunku Disco Polo.

Definicja – co to znaczy diskacze

Diskacze to po prostu muzyka, do której można się dobrze bawić na parkiecie. Najczęściej odnosi się do Disco Polo, ale także samego Disco.


Przykłady użycia określenia diskacze

  • – Idziemy do tego klubu na Okopowej?
    – No, tam podobno dobre diskacze w piątek lecą.
  • – I co, byłaś już w tym nowym klubie?
    – Tak, ale praktycznie same diskacze lecą, więc nie wszystkim klimat podejdzie.