Uziemiony oznacza szlaban nałożony na dziecko w wieku szkolnym przez jego opiekunów prawnych.

Definicja – co to znaczy uziemiony

Uziemiony odnosi się do sytuacji, w której uczeń w wieku szkolnym ma ograniczoną przez swoich opiekunów prawnych swobodę opuszczania domu. Zwykle jest to efekt wcześniejszych wagarów bądź negatywnych ocen. Uziemiony to więc alternatywa dla popularnego sformułowania mieć szlaban.
Określenie to zostało zaszczepione na grunt mowy potocznej z fizyki, gdzie oznacza przedmiot połączony z ziemią przy pomocy przewodu, którego koniec zagłębiony jest w gruncie (tzw. uziom).


Przykłady użycia określenia uziemiony

  • – Idziesz z nami na shopping?
    – Jestem uziemiona przez tydzień za ostatnie wagary.
  • – Co ty tak kujesz do tego sprawdzianu?
    – Starszy zagrozili, że jak go nie zaliczę, to będę uziemiony na amen.