Lachon to stwierdzenie najczęściej używane w klubach określające kobietę niezbyt mądrą, puszczalską

Definicja – co to znaczy lachon

Klubowy lachon to dziewczyna ładna, o pięknej figurze ale niezbyt mądra, raczej głupkowata, określana jako łatwy cel.


Przykłady użycia określenia lachon

  • – Popatrz obok baru, ale lachon tam stoi.
  • – Podbijam do tamtej laski!
    – Stary co ty, może to i lachon ale nie masz u niej szans.