Ziomować oznacza szwendanie się w celu zaznaczenia przynależności do subkultury hip-hopowej.

Definicja – co to znaczy ziomować

Sformułowanie ziomować odnosi się do pozornie bezcelowego szwendania się po miejskich ulicach dla zabicia czasu. W rzeczywistości jednak ma to na celu pokazanie innym, że należy się do subkultury hip-hopowej. Służą temu atrybuty takie jak: słownictwo, odzież, sposób poruszania. Niekiedy jest to uznawane za ostentacyjne lansowanie się i przez to oceniane jest negatywnie – spotyka się z pogardą.


Przykłady użycia określenia ziomować

  • – A gdzie wszyscy nagle zniknęli.
    – Poszli ziomować na miasto.
  • – Idziesz z nami poszwendać się po mieście?
    – Nie mam zamiaru ziomować.