Książę orientu to inaczej Arab.

Definicja – co to znaczy książe orientu

Książę orientu to inaczej ktoś z ciemnym kolorem skóry pochodzący ze Wschodu lub znad Morza Śródziemnego, inaczej Arab.


Przykłady użycia określenia książe orientu

  • – Wiesz za kogo Hanka wychodzi za mąż?
    – Hajta się z księciem orientu.
  • – Widziałeś tego arabusa w lambo?
    – Ta, jakiś książę orientu odjechał.