Branzluje oznacza to samo, co brandzluje.

Definicja – co to znaczy branzluje

Branzluje to określenie, które oznacza to samo, co brandzluje. Jest to więc, samodzielne zaspokojenie popędu seksualnego lub nieudolne, zbyt długie wykonywanie jakiejś czynności.


Przykłady użycia określenia branzluje

  • – Co się tak wijesz pod tą kołdrą?
    Branzluje się, a co?
  • – Idziemy wieczorem do klubu?
    – Muszę najpierw skończyć referat z chemii.
    Branzlujesz się z tym już drugi tydzień.