Słowo kołek posiada dwa różne znaczenia:

1. Człowiek tępy, ograniczony, nie wykazujący się dużym intelektem.

2. Określenie na jointa, blanta lub skręta.