Kocia muzyka to zwrot mający dwa różne znaczenia w slangu i mowie potocznej:

1. Kocia muzyka to irytująca muzyka lub hałas.

2. Kocia muzyka to również piosenki puszczane naraz.

Definicja – co to znaczy kocia muzyka

1. Kocia muzyka to inaczej głośna, irytująca i bardzo kiepska muzyka lub hałas. Określenie to pochodzi od charakterystycznych kocich odgłosów, które słyszymy za oknem głównie w marcu. Są to piski, jazgot, hałaśliwe prychanie.
2. Kocią muzyką nazywa się również piosenki, które są grane w tym samym momencie i nakładają się na siebie tworząc chaos. Mogą to być np. różne piosenki grane jednocześnie w tym samym pomieszczeniu.


Przykłady użycia określenia kocia muzyka

  • – Twoje utwory to raczej kocia muzyka.
    – Wiem, muszę nad nimi jeszcze popracować.
  • – Słyszysz tę kocią muzykę za oknem? Chyba ktoś samochodu nie może odpalić.
    – Jest marzec, przecież to koty tak się drą.
  • – Wyłącz drugie radio, bo kocia muzyka się zrobiła!