Zacyganić jest potocznym określeniem kradzieży.

Definicja – co to znaczy zacyganić

Słowo zacyganić oznacza w mowie potocznej: ukraść coś. Źródła znaczeniowego tego sformułowania należy upatrywać w nazwie jednej z grup etnicznych – Cyganach. W Polsce są oni stereotypowo postrzegani jako złodzieje i lenie.


Przykłady użycia określenia zacyganić

  • – Skąd masz taką odjechaną bluzę.
    Zacyganiłem ze sklepu.
  • – Czemu do roboty autobusem znowu jeździsz?
    – Auto mi zacyganili.

Zacyganić – analiza i ciekawostki

Słowo zacyganić powstało na tych samych zasadach, co niegdysiejsze: oszwabić. Szereg negatywnych postaw i zachowań, jakie przypisano grupie etnicznej Cyganów, doprowadził do utrwalenia się stereotypu oszusta i złodzieja. W ten sposób początkowo deprecjonowano grupy, postrzegane jako obce, które budziły lęk i niechęć. Wraz z upływem czasu mimo zakorzenienia się Cyganów w polskiej kulturze, stereotyp wciąż jest silny.