Karlik to inaczej osoba wywodząca się z głębokiej patologii.

Definicja – co to znaczy karlik

Karlik to potoczne określenie osoby z marginesu społecznego. To po prostu patologia cechująca się uzależnieniem od alkoholu, kradzieżami, drobnymi przestępstwami.


Przykłady użycia określenia karlik

  • – Widziałeś tego gościa podpitego? Wyglądał groźnie.
    – Nie, to taki nasz karlik osiedlowy. Trochę popije i pokrzyczy, ale nikogo nie ruszy.
  • – Obczaj tego typa. Czy on właśnie sra na chodnik?
    – Faktycznie, ale karlik