Określenie z bani posiada dwa różne znaczenia potoczne:

1. Z bani oznacza uderzenie kogoś głową.

2. Z bani jest zwrotem stosowanym, gdy jakiś problem zniknął.

Definicja – co to znaczy z bani

1. Zwrotu z bani używa się w kontekście uderzenia kogoś głową (tzw. uderzenie z główki). Może być mowa o własnym lub czyimś oponencie, którego się uderzyło bądź ma zamiar uderzyć w ten sposób. Sformułowanie to miewa także charakter groźby. Zwrot ten jest tożsamy znaczeniowo z: z baniaka, z dyni.
2. Z bani oznacza także pozbycie się jakiegoś problemu. Używając tego zwrotu, ma się na myśli, że kłopoty przestały być istotne – nie warto się już nimi przejmować.


Przykłady użycia określenia z bani

  • – Przestań podskakiwać!
    – Zaraz ty przestaniesz, jak dostaniesz z bani!
  • – Gościówa z matmy zachorowała. Nie będzie sprawdzianu jutro.
    – No i problem z bani.