Kalać się oznacza to samo, co: opłaca się.

Definicja – co to znaczy kalać się

Kalać się to czasownik wykorzystywany w sytuacji, gdy coś jest opłacalne i korzystne. Podobnym zwrotem jest: opyla się.


Przykłady użycia określenia kalać się

  • – Po ile są te nowe cygaretki?
    – Niecałe 9 ziko.
    – No to w sumie kala się.
  • – Wezmę małe frytki do zestawu.
    – Przecież to się nie kala. Za złotówkę więcej masz dwa razy większe!