Underfucker jest określeniem stosowanym wobec osób, które donoszą.

Definicja – co to znaczy underfucker

Nazwa underfucker powstało z połączenia dwóch angielskich słów: under – oznaczającym pod oraz fucker, co jest odpowiednikiem polskiego wulgaryzmu pie*dolić. Underfukcer jest więc dość swobodnym, ale przez również błędnym tłumaczeniem, które rozumieć należy, jako podpie*dalacz, choć dosłownie oznacza to frajer.
Określenie underfucker ma negatywny wydźwięk. Stosowane jest w celu obrażenia w bardziej wulgarny sposób osoby, która jest donosicielem, oszustem.
Sformułowanie to pozwala także wyrazić pogardę względem takiej postawy.
Tożsame znaczeniowo są inne sformułowania rodzimej mowy potocznej: ubek, uchostrzelec.


Przykłady użycia określenia underfucker

  • – Anka znowu nas sprzedała dyrowi. Tym razem mają nas zawiesić.
    – Jaki underfucker
  • – Mi możesz powiedzieć gdzie byłeś. Nie powiem mamie.
    – Tobie? Jesteś największym underfuckerem jakiego znam.